Easy  Automation

​  

Distribuidors autoritzats
Techman Robot Logo
On Robot Logo
RoboDK Logo

Easy Automation: Automatizació sencilla


Oferim solucions completes per a una automatització senzilla, mitjançant components estandarditzats, la qual cosa redueix els costos i flexibilitza l'automatització. Com a distribuïdors de Techman Robots, líders en la indústria, proporcionem robots col·laboratius versàtils i fàcils d'utilitzar. A més, oferim complements OnRobot d'alta qualitat i programari RoboDK per a una integració perfecta. 

 

Servei Tècnic Especialitzat


Oferim servei tècnic especialitzat en els productes que distribuïm, així com servei tècnic externalitzat, especialitzat en CNC, robòtica i automatitzacions.